Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 
 


 
 
 
buy cart
ชื่อร้านค้า ร้านเค้กขุกมิ่ง (ปณ.ลำภูรา)
รหัสสินค้า SH0022-FR001-1
ชื่อสินค้า เค้กขุกมิ่ง
กลุ่มสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม
ราคาสินค้า 230.00  บาท
รายละเอียดสินค้า จำนวน 2 กล่อง (กล่องละ 1 ชิ้น น้ำหนัก 840 กรัม)
จังหวัด ตรัง
ภาค ภาคใต้
หมายเหตุ เงื่อนไขการให้บริการ
สำหรับผู้รับสินค้าในเขต กทม./ปริมณฑล วันจันทร์ – ศุกร์ ต้องสั่งซื้อสินค้าก่อนเวลา 13.00 น. วันเสาร์ ต้องสั่งก่อนเวลา 11.00 น. จะได้รับสินค้าในวันถัดไป
** ยกเว้น กรณีสั่งซื้อสินค้าหลังเวลาดังกล่าว หรือสั่งซื้อสินค้าในวันหยุดของร้าน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดชดเชย รวมทั้งผู้รับอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ กทม./ปริมณฑล นั้น วันที่ได้รับสินค้าจะต้องเพิ่มอีกประมาณ 1-2 วัน

 

 

 

เค้กขุกมิ่ง
(230 บาท)
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.