buy cart
ชื่อกลุ่มสินค้า สุดยอดคอลเลคชั่น 130ปี แสตมป์ไทย
วันแรกจำหน่าย 02 สิงหาคม 2556
รหัสสินค้า P001021
ชื่อสินค้า คู่มือ ๑๓๐ ปี แสตมป์ไทย (เล่ม3)
ราคาสินค้า 990.00  บาท
ประเภทสินค้า แสตมป์ทั่วไป/ที่ระลึก
รายละเอียดสินค้า คู่มือแสตมป์ไทยที่รวบรวมข้อมูลของแสตมป์ทุกชุดที่เคยจัดสร้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นเล่ม ๑ (๑๐๐ ปีแรก) เล่ม ๒ (๒๐ ปีถัดมา) และเล่ม ๓ (๑๐ ปีล่าสุด) นอกจากนี้ยังมีเล่ม ๔ เป็นปกิณกะสารพันความรู้เกี่ยวกับแสตมป์โลก และแสตมป์ไทยที่นักสะสมไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง จำหน่ายเป็นชุด ๔ เล่ม (๒,๙๙๐ บาท) และจำหน่ายแยกเล่ม ๓ (๙๙๐ บาท) เล่ม ๔ (๖๙๐ บาท)
จำนวนสั่งซื้อ/ครั้ง ไม่จำกัด  ชุด
หมายเหตุ -

 

 

 


 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.