buy cart
ชื่อกลุ่มสินค้า 120 ปี รถไฟไทย
วันแรกจำหน่าย 26 มีนาคม 2560
รหัสสินค้า P002407
ชื่อสินค้า 120 ปี รถไฟไทย (เต็มแผ่น)
ราคาสินค้า 120.00  บาท
ประเภทสินค้า แสตมป์ทั่วไป/ที่ระลึก
รายละเอียดสินค้า ในปี 2533 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาการรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ และให้สร้างรถไฟสายกรุงเทพ-นครราชสีมา นับเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของประเทศสยาม ต่อมาในวันที่ 26 มีนาคม 2439 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟ ซึ่งได้ก่อสร้างสำเร็จบางส่วนและสามารถเปิดให้ประชาชนเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพฯ – อยุธยา เป็นระยะทาง 71 กิโลเมตร การรถไฟจึงถือให้วันที่ 26 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟจนถึงปัจจุบัน

ตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 120 ปี การรถไฟไทย ซึ่งนับเป็นแสตมป์วงกลมชุดที่ 3 ต่อเนื่องมาจากชุดแรก “30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน” (ภาพหมีแพนด้า) และ “ตราประจำจังหวัด 77 จังหวัด” ตามลำดับ นำเสนอภาพหัวรถจักร 4 แบบ ได้แก่ รถจักร GEK กำลังเครื่อง 1,320 แรงม้า นำมาใช้งานในปี 2507 รถจักร GEA กำลังเครื่อง 2,500 แรงม้า นำมาใช้ในปี 2538 รถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR กำลังเครื่อง 3,800 แรงม้า นำมาใช้งานปี 2558 และ Airport Rail Link รถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำมาใช้งานในปี 2553

จำนวนสั่งซื้อ/ครั้ง ไม่จำกัด  ชุด
หมายเหตุ -

 

 

 


 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.