buy cart
ชื่อกลุ่มสินค้า ประเพณีไทย 2560
วันแรกจำหน่าย 07 เมษายน 2560
รหัสสินค้า P002449
ชื่อสินค้า ประเพณีไทย 2560
ราคาสินค้า 12.00  บาท
ประเภทสินค้า แสตมป์ทั่วไป/ที่ระลึก
รายละเอียดสินค้า แสตมป์ชุดประเพณีไทยปี พ.ศ.2560 ภาพการแข่งขันเรือยาวประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอด มาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชาวบ้านจะจัดในช่วงเทศกาลทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง ปัจจุบันกลายเป็นการแข่งขันระดับประเทศ โดยแสตมป์ชุดนี้ได้ถ่ายทอดบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวประเพณี 4 ภาพ เป็นภาพประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงที่ จ.ชุมพร และประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์ภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกองประชาสัมพันธ์งานประเพณีแข่งเรือยาว จ.ชุมพร เริ่มจำหน่าย 7 เม.ย.2560 ราคาดวงละ 3 บาท (1 ชุด มี 4 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 23 บาท
จำนวนสั่งซื้อ/ครั้ง ไม่จำกัด  ชุด
หมายเหตุ -

 

 

 


 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.