ฉลอง 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี iStamp คอลเลคชั่นชุดประวัติศาสตร์
ทำเนียบ 28 นายกรัฐมนตรีไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
พ่วงชุดตึกไทยคู่ฟ้าและสันติไมตรี
(จัดส่งสินค้าหลัง 15 ส.ค.2555)
 
   
   
 
buy cart
ชื่อกลุ่มสินค้า แสตมป์ส่วนตัว แบบ29 :80ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
วันแรกจำหน่าย 28 มิถุนายน 2555
รหัสสินค้า P000784
ชื่อสินค้า iStamp :80ปี สำนักนายกรัฐมนตรี (สันติไมตรี)
ราคาสินค้า 120.00  บาท
ประเภทสินค้า แผ่นแสตมป์ที่ระลึก
รายละเอียดสินค้า 12 ดวง/แผ่น : ตึกไทยคู่ฟ้า
จำนวนสั่งซื้อ/ครั้ง 1 ซอง
หมายเหตุ -
     

 

 

 


 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.