:: สมาชิกแสตมป์ไทย ::

สมาชิกแสตมป์ไทย

สมาชิกแสตมป์ไทย คือ การอำนวยความสะดวกให้นักสะสมสามารถรอรับแสตมป์/สิ่งสะสมชุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง เพียงฝากเงินจำนวนหนึ่งไว้กับไปรษณีย์ไทย เพื่อเป็นค่าแสตมป์/สิ่งสะสมตามคำสั่งที่แจ้งไว้โดยไม่คิดค่าส่ง
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ VIP ทั่วไป เยาวชน และสั่งจอง/สั่งซื้อ โดยมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

สมาชิกในประเทศ

สมาชิกต่างประเทศ

VIP

ทั่วไป
(รับทุกชุด)

ราชวงศ์
(รับเฉพาะชุดราชวงศ์)

สั่งจอง/สั่งซื้อ

ทั่วไป

สั่งจอง/สั่งซื้อ

เงื่อนไข

วงเงินขั้นต่ำครั้งแรก / ครั้งต่อไป

5,000 บาท

500 บาท*1

200 บาท*1

ตามราคา

150 USD

ตามราคา

เพิ่มเงินก่อนวันแรกจำหน่าย (วัน)

30

30

30

-

30

-

สิทธิประโยชน์

แสตมป์และสิ่งสะสมทุกชุดตามคำสั่งซื้อและเงินที่มี

 

 

 

 

 

 

เลือกหมายเลขแสตมป์และแผ่นชีทได้ตามต้องการ(001-500)
โดยมีคำสั่งซื้อขั้นต่ำเป็นแสตมป์แบบเต็มแผ่น 2 แผ่น และชีท 2 แผ่น

 -

 - 

ส่งฟรีตามที่อยู่ที่ระบุ

   ⁄ *2

-

รับข่าวสารแสตมป์และกิจกรรมพิเศษก่อนใคร

Stamp Catalogue ปีละ 4 ฉบับ

คูปองส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ

-

รับสิทธิฟรี / แลกซื้อสินค้าพิเศษ

สิทธิพิเศษในการสั่งซื้อเพิ่ม (แสตมป์และสิ่งสะสม)

ของขวัญพิเศษในโอกาสสำคัญ (วันเกิด อีเวนต์ใหญ่ ฯลฯ)

 

 

กิจกรรมเยาวชนฟรี (อายุไม่เกิน15 ปี) ตะลุยโลกแสตมป์ ฯลฯ

   *1 กรณีสมัคร/เพิ่มเงินทางออนไลน์ 500 บาท
   *2 กรณีสั่งทางออนไลน์ไม่เกิน 1,000 บาท คิดค่าส่ง 100 บาท


ข้อแนะนำ

    - หากมีคำสั่งซื้อหลายชุดหรือหลายรายการ ควรชำระล่วงหน้าให้เพียงพอกับสิ่งสะสมทั้งหมด
    - การสั่งซื้อเพิ่มเติมจะส่งให้หลังจากส่งแสตมป์/สิ่งสะสมชุดปกติและยังคงมีสินค้าเหลืออยู่

รายละเอียด
    บริการสมาชิกแสตมป์ไทย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักสะสม ให้สามารถรอรับแสตมป์ชุดที่ออกใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อแสตมป์ที่ไปรษณีย์ เพียงท่านฝากเงินจำนวนหนึ่งไว้ล่วงหน้ากับไปรษณีย์เพื่อเป็นค่าแสตมป์ และสิ่งสะสม ที่จะจัดส่งให้ท่านตามคำสั่งซื้อที่แจ้งไว้ พร้อมใบนำส่งซึ่งแสดงยอดเงินคงเหลือโดยไม่คิดค่าฝากส่ง

 ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกแสตมป์ไทย ได้ที่ Click
สำหรับสิ่งที่มีจำหน่ายเพื่อการสะสม ประกอบด้วย
(ดูรายละเอียดจากภาพ)
   1. แสตมป์ทั่วไป / แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์
   2. แสตมป์ที่ระลึก
   3. แผ่นแสตมป์ที่ระลึก (ชีท)
   4. ซองวันแรกจำหน่าย
   5. สมุดรวมแสตมป์ประจำปี
   6. บัตรแสตมป์ที่ระลึก

สมาชิกนิตสารแสตมป์และสิ่งสะสม

   นิตยสารรายเดือนที่ควรคู่กับนักสะสม ประกอบด้วย เนื้อหาสาระที่ทรงคุณค่า และให้ประโยชน์ อย่างมากมายเกี่ยวกับการสะสมแสตมป์ ราคาเล่มละ 25 บาท
นักสะสมและผู้สนใจทั่วไป สามารถสมัครเป็นสมาชิกรายปี

   - 1 ปี (12 เล่ม) 300 บาท
   - 2 ปี (24 เล่ม) 550 บาท
   - 3 ปี (36 เล่ม) 800 บาท


 

 

 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.